پژوهشی پیرامون سیر تحول مناره، از صدر اسلام، تا دوره سلجوقی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) - 1395
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

پژوهشی پیرامون تحول مناره، از صدر اسلام تا دوره سلجوقی با نگاهی بر پیشینه مناره در ایران

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار - 1393

بررسی سیر تحول و تزیینات آجری نمونه هایی از مناره های دوره سلجوقی ایران

نویسنده: امیر ارشاد ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته - 1394

سیر تحول خانقاه از صدر اسلام تا قرن نهم هجری

مقاله کنفرانس: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی - 1394

پژوهشی در صنعت نساجی از صدر اسلام تا دوره سلجوقیان

نویسنده: اكبر شیرزاده ،
مقاله نشریه: نساجی امروز » اسفند 1389و فروردين 1390  شماره105

سیر تحول نقوش سفالینه‌های ایران از دورۀ سامانی به دورۀ سلجوقی

دانشجو: محسن هراتی ، استاد مشاور: محمدفرید خدارحمی ، استاد راهنما: مهدی گشاورز افشار ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماری - 1395 - [کارشناسی ارشد]

سیر تحول وقف و اوقاف در دوره سلجوقی

پدیدآور: فاطمه هاشمی هزاوه ، استاد مشاور: جهانبخش ثواقب ، استاد راهنما: محسن رحمتی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه لرستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات