مقاله کنفرانس
نگرشی بر شوادان های شهرستان دزفول و شوشتر

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) - 1395
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مقایسه تطبیقی شوادان های دزفول و شوشتر

نویسنده: فاطمه شكروی* ،
مقاله نشریه: مهندسی ساختمان » تابستان 1393  شماره47

نقش شوادان در معماری پایدار دزفول و شوشتر

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار - 1392

در جستجوی فضاهای زیرزمینی گمشده دزفول و شوشتر؛ شوادان ها

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان - 1393

تبیین فرم شوادان؛ راهکاری پایدار در معماری سنتی دزفول و شوشتر

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی افق های نوین در توانمندسازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری و محیط زیست شهری و روستایی - 1394

نگرشی بر قمش های شهرستان دزفول

مقاله کنفرانس: همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول - 1390

شوادان،الگوه ی كهن معماری پایداردراقلیم گرم و مرطوب ایران نمونه موردی شوادان های شهرستان دزفول

مقاله کنفرانس: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري - 1392

شوادان و بادگیر؛ عناصر زیست اقلیمی خانه های شوشتر

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس ملي جغرافيا، گردشگري، منابع طبيعي و توسعه پايدار - 1393

بررسی تطبیقی دستکندها در روستای میمند، با معماری شوادان و کت در شهرهای شوشتر و دزفول

مقاله کنفرانس: کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه - 1394

شوادان نماد پایداری در معماری دزفول

مقاله کنفرانس: دومين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي و محيط زيست پايدار - 1393
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات