مقاله کنفرانس
توازن رشته های تحصیلی؛ لازمه اقتصاد مقاومتی مولد پیشرفت

یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت - 1396
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

اعتماد، لازمه اقتصاد مقاومتي

نویسنده: زهره جواديه* ،
مقاله نشریه: رسانه » (پياپي 105)، زمستان 1395 شماره4

حمایت از تولید داخلی،لازمه اقتصاد مقاومتی

مقاله نشریه: رادیو » اسفند 1391  شماره68

توسعه فرهنگ كارآفرینی، لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی

مقاله کنفرانس: دومين همايش ملي مديريت كسب و كار - 1393

پيشرفت اقتصادي: اقتصاد مقاومتي، اقتصاد دانش بنيان

نویسنده: شهسواري سجاد ،
مقاله کنفرانس: كنگره پيشگامان پيشرفت - 1393

جلوگیری از خام فروشی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است

نویسنده: هاجر شیرانی ،
مقاله نشریه: چیلان » ارديبهشت و خرداد 1393  شماره55

مولد در اقتصاد و شريك در پيشرفت

مقاله نشریه: سرباز » اسفند 1396 شماره254

پیشرفت و اقتصاد مقاومتی از جنبه های فقهی

نویسنده: مهران فلاح ،
مقاله کنفرانس: یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت - 1396

اقتصاد مقاومتی؛الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی - 1394

لازمه های اقتصاد صادرات محور

نویسنده: حبیبه فتحی ،
مقاله نشریه: صنعت نساجی »   (پياپي 334)، آذر 1390  شماره218
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات