مقاله کنفرانس
بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر رژیم جریان بر تنش برشی وارد بر حفره انحلال پذیر

چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی - 1396
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 2 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله کنفرانس بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر رژیم جریان بر تنش برشی وارد بر حفره انحلال پذیر

چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی - 1396
کلیدواژه: مدل فیزیکی ، مدل عددی ، سرعت برشی ، جریان آشفته ، حفره ، Flow3D

مقاله کنفرانس بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر رژیم جریان بر تنش برشی وارد بر حفره انحلال پذیر

چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران معماری و شهرسازی - 1396
کلیدواژه: مدل فیزیکی ، مدل عددی ، سرعت برشی ، جریان آشفته ، حفره ، Flow3D

بررسي عددي جريان لايه برشي فراصوتي در حفره ديواره

مقاله نشریه: سوخت و احتراق » بهار 1397 شماره1

بررسی عددی اثر زبری کف کانال بر تنش برشی و سرعت در جریان آشفته

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر - 1396

بررسی آزمایشگاهی اثر زبری بستر بر الگوی جریان و تنش برشی در کانال مستقیم روباز

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بررسی آزمایشگاهی تنش برشی و تبادل مومنتم جریان در کانال مرکب مستقیم

استاد راهنما: اکرم عباسپور ، استاد مشاور: داود فرسادی زاده ، دانشجو: سعید هاشمی کیا ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه آزمایشگاهی تنش برشی و سرعت جریان در کانال مرکب

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران - 1396

شبیه سازی عددی تنش های وارد بر سیب در اثر ضربه

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران - 1394
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات