نقش شادکامی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان زن دانشگاه علوم و تحقیقات

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی - 1396
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

نقش تاب آوری در پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان زن دانشگاه علوم و تحقیقات

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی - 1396

نقش بهزیستی روانشناختی و هوش هیجانی در پیش بینی اضطراب امتحان دانشجویان

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی - 1393

پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان براساس هوش معنوی و افکارناکارآمد در دانشگاه فرهنگیان کردستان

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری - 1396

بررسی نقش امید به زندگی در پیش بینی بهزیستی معنوی در دانشجویان دختر علوم و تحقیقات تهران

مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی - 1395

بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در پیش بینی بهزیستی معنوی در دانشجویان دختر علوم و تحقیقات تهران

مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی - 1395

نقش بخشایش در پیش بینی بهزیستی روانشناختی زنان نابارور

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات