مقاله کنفرانس
کاربرد روش معکوس انتقال حرارت در شناسایی حفره درون مواد

نویسنده: ،
چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی - 1396
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

کاربرد روش معکوس انتقال حرارت در شناسایی حفره درون مواد

نویسنده: سید محسن رضایی ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی - 1396

آزمایش غیرمخرب در شناسایی حفره درون مواد

مقاله کنفرانس: دومين كنفرانس بين المللي و هشتمين كنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد - 1386

تخمین ضریب انتقال حرارت هدایتی به روش انتقال حرارت معکوس

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده ریاضی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

حل عددی جریان و انتقال حرارت ویسکوپلاستیک بینگهام درون حفره

استاد راهنما: علی اکبر دهقان ، محمد سفید ، استاد مشاور: محمدرضا نظری ، دانشجو: حسین صادقی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده مهندسی مکانیک - 1395 - [کارشناسی ارشد]

حل عددی جریان و انتقال حرارت ویسکوپلاستیک بینگهام درون حفره

استاد راهنما: علی اکبر دهقان ، محمد سفید ، استاد مشاور: محمدرضا نظری ، دانشجو: حسین صادقی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده مهندسی مکانیک - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل عددی انتقال حرارت نانو سیال درون لوله های حفره دار

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران - 1396
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات