بررسی مهمترین اسناد تجاری بانک ها (چک وسفته)

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

اسناد تجاری (چك، سفته، برات)

مقاله نشریه: دید برتر » بهمن و اسفند 1394 شماره3

واخواست اسناد تجاری، برات، سفته، چك

نویسنده: حسین محمودی ،
مقاله نشریه: كانون » بهمن 1390  شماره125

وکالت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک)

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق - 1393

بررسی تطبیقی انتقال الكترونیكی اسناد تجاری ( برات،سفته و چك )

مقاله نشریه: حقوق خصوصی » پاييز و زمستان 1387  شماره13
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات