نقش کارگزاران گمرکی در بهره وری تجارت خارجی

نویسنده: ،
مقاله کنفرانس: همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 2 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

نقش کارگزاران گمرکی در بهره وری تجارت خارجی

نویسنده: محمد نجاریان ،
مقاله کنفرانس: همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی - 1397
کلیدواژه: کارگزاران گمرکی ، تجارت خارجی ، صادرات و واردات ، سازمان جهانی گمرک ، بهره وری

نقش کارگزاران گمرکی در بهره وری تجارت خارجی

نویسنده: محمد نجاریان ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی - 1397
کلیدواژه: کارگزاران گمرکی ، تجارت خارجی ، صادرات و واردات ، سازمان جهانی گمرک ، بهره وری

آثار تجارت خارجی بر بهره وری: مورد ایران

مقاله نشریه: تحقیقات اقتصادی » پائيز 1383  شماره66

اتحادیه كارگزاران گمركی خراسان بزرگ

مقاله نشریه: اقتصاد آسیا » دي 1394 شماره540

نقش سرمایه های خارجی در بهبود فناوری و بهره وری

مقاله نشریه: بورس » مهر و آبان 1392  شماره104-105

نقش تجارت بین الملل در ارتقاء بهره وری کشور وارد کننده

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 - 1394

كارگزاران خارجي در مشهد

نویسنده: بهنام شيخي ،
مقاله نشریه: نقد كتاب تاریخ » پاييز و زمستان 1395 شماره11-12

مدیریت دانش و نقش آن در بهره وری کارکنان بانک تجارت تهران

نویسنده: اکبر لطفی ،
مقاله کنفرانس: همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404 - 1395

نقش بهره وری دراقتصادخانواده

مقاله کنفرانس: کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار - 1394

نقش بهره وری در اقتصاد ایران (بهره وری و برنامه توسعه)

مقاله نشریه: صنعت و توسعه » مهر 1394 شماره88

نقش ارامنه در تجارت خارجی صفویه

مقاله نشریه: پیمان » بهار و تابستان 1379  شماره11-12
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات