مقاله کنفرانس
اوصاف و ماهیت پیش فروش ساختمان در حقوق ایران

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

ماهيت و اوصاف قرارداد پيش فروش ساختمان

مقاله نشریه: تعالی حقوق » زمستان 1395 شماره17

ماهیت،اوصاف وآثار قراردادهای پیش فروش ساختمان

استاد راهنما: جواد حسین زاده ، استاد مشاور: جلیل قنواتی ، دانشجو: نیما سکوتی علی بابالو ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه

مقاله نشریه: پژوهشنامه حقوق اسلامی » بهار و تابستان 1389  شماره31

مفاهیم و اوصاف قرارداد پیش فروش ساختمان در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396

ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان

مقاله کنفرانس: همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی - 1396

ماهیت و آثار قرارداد پیش فروش ساختمان

استاد راهنما: مهرزاد ابدالی ، استاد مشاور: سیدالهام الدین شریفی ، دانشجو: غلامرضا رضائی راد ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) - دانشکده علوم اجتماعی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات