ابزارهای مالی اسلامی با رویکرد اوراق اجاره (صکوک اجاره)

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

اوراق بهادار اجاره ( صكوك اجاره )

مقاله نشریه: اقتصاد اسلامی » زمستان 1385  شماره24

تحليل صكوك: طبقه بندي ابزارهاي مالي اسلامي صكوك

نویسنده: مجتبي كاوند ،
مقاله نشریه: بورس » مرداد 1397 شماره157
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات