مقاله کنفرانس
شبیه سازی تشکیل قطره میکروفلیودیکی در میکروکانال و بررسی پارامترهای موثر بر تشکیل آن

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

شبیه سازی عددی شکست قطره در میکروکانال ها

دانشجو: علیرضا کیانی مقدم ، استاد راهنما: محمدحسین حامدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی مکانیک - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تاثیر ترشوندگی سطح میکروکانال در تشکیل قطره

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی - 1396

شبیه سازی عددی تشکیل قطره در میکروکانال ها با استفاده از روش شبکه بولتزمن

پدیدآور: مرتضی علیزاده ، استاد مشاور: محمد افنخاری یزدی ، استاد راهنما: محمد طیبی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مهندسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی عددی روند تشکیل قطره در یک میکروکانال T- شکل تحت میدان مغناطیسی

دانشجو: مجتبی آقاجانی حقیقی ، استاد راهنما: خسرو جعفرپور ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - 1390 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی دینامیک مولکولی تشکیل قطره

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی عددی تولید قطره در میکروکانال با هندسه متمرکز کننده

مقاله کنفرانس: بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران - 1397

شبیه سازی عددی مشعل متخلخل و بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد آن

استاد راهنما: محمد صادق ولی پور ، دانشجو: صالح توده فلاح ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مکانیک - 1392 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی واحد جداسازی بنزن و تولوئن و بررسی پارامترهای موثر بر آن

مقاله کنفرانس: سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته - 1394
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات