الزامات حقوقی حاکم بر منابع نفتی، عمده ترین دلیل گسترش قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت (بیع متقابل، مشارکتی و امتیازی)

استاد راهنما: نصرالدین ابراهیمی ، استاد مشاور: رضا طجرلو ، دانشجو: فرزانه سریر ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشگاه پیام نور مرکز تهران - دانشکده علوم انسانی - 1388 - [کارشناسی ارشد]

تاملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران

مقاله نشریه: پژوهشهای حقوقی » پاييز و زمستان 1381  شماره2

قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت

نويسنده: شهلا عربی ، ويراستار: سعید طاووسی ،
کتاب: گنج علم - 1396

بررسی قراردادهای بیع متقایل به عنوان رایج ترین قرادادهای صنایع نفت و گاز

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

نسل قراردادهاي جديد نفتي؛ قراردادهاي بيع متقابل، اصول قانوني و رژيم هاي مالي حاكم بر آن

نویسنده: جليل كراوندي ،
مقاله نشریه: دستاورد صنعت » فروردين و ارديبهشت 1396 شماره17

تحلیل حقوقی مکانیسم بیع متقابل ‏‎(Buy back)‎‏ در قراردادهای نفتی ایران

استاد راهنما: بهروز اخلاقی ، دانشجو: اسدالله صحرانورد ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1362 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات