مقاله کنفرانس
بررسی میزان آگاهی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از تدریس به روش معکوس در آموزش علوم ابتدایی

همایش کشوری دانش موضوعی -تربیتی (دانش آموزش محتوا) - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی اثر بخشی فناوری نانو در آموزش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

نویسنده: صدیقه ناظمیان ،
مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران - 1397

بررسی میزان آگاهی از روش های فعال تدریس معلمان در مدارس ابتدایی شهر دزفول

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی - 1394

بررسی تجارب دانشجو معلمان از کیفیت زندگی دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان

مقاله نشریه: نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی » 1

بررسی تجارب دانشجو معلمان از کیفیت زندگی دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان

مقاله کنفرانس: نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی - 1397

نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت دینی دانشجو معلمان

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران - 1394

ارزشیابی اساتید دانشگاه فرهنگیان توسط دانشجو معلمان

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی تربیت بدنی - 1395

بررسی نقش درس پژوهی بر میزان آگاهی معلمان ابتدایی از روش های فعال تدریس

مقاله کنفرانس: کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی - 1394
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات