مقاله کنفرانس
بررسی ابعاد اجتماعی جایگاه زنان در سینمای ایران

نویسنده: ،
دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

زنان در سینمای ایران

مقاله نشریه: هنرهای زیبا » دوره 18، شماره 18، تابستان 1383

جایگاه زن در سینمای ایران

مقاله نشریه: پنجره » شنبه 15 خرداد 1389  شماره45

بررسی ابعاد کارآفرینی زنان در ایران

نویسنده: سمیه پورحسن ،
مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی - 1394

جایگاه سینمای ملی ایران

مقاله نشریه: صنعت سینما » ارديبهشت 1382  شماره9

میزگرد جایگاه انیمیشن در سینمای ایران

مقاله نشریه: پیل بان انیمیشن » فروردين و ارديبهشت 1383  شماره25-26

بازبینی جایگاه طنز در سینمای ایران

مقاله نشریه: فرهنگ و سینما » خرداد 1386  شماره184

اخبار زنان سینمای ایران

مقاله نشریه: دنیای زنان » شهريور 1389  شماره62

جایگاه زنان در ایران

مقاله نشریه: نشر دانش »   (پياپي 103)، زمستان 1381  شماره4

بررسی ابعاد و موانع اجتماعی اشتغال زنان

مقاله نشریه: پیك نور (علوم انسانی) » پاييز 1388  شماره3

بررسی جایگاه زنان در قوانین سازمان تامین اجتماعی

نویسنده: لاله ترابی ،
مقاله کنفرانس: نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات