مقاله کنفرانس
رتبه بندی شاخص های انتخاب همسر از دیدگاه روانشناسان با روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی

کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی - 1396
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

انتخاب بهترین تأمینكننده با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی

مقاله کنفرانس: دومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها - 1392

بررسی و سطح بندی شاخص‏های انتخاب تامین‎کنندگان چابک و رتبه ‏بندی تامین کنندگان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شرکت سایپا)

استاد راهنما: امیر بیات ترک ، دانشجو: زیبا کردی کلاکی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت - 1392 - [کارشناسی ارشد]

رتبه بندی پروژه های آلایندگی با استفاده از یک روش تلفیقی پروموتی و تحلیل سلسله مراتبی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران - 1397

انتخاب تأمین کنندگان با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری - 1395
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات