جلوه های اقتصاد مقاومتی در تداوم فرهنگ و ایثار

نویسنده: ،
مقاله کنفرانس: همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 2 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

جلوه های اقتصاد مقاومتی در تداوم فرهنگ و ایثار

نویسنده: وحید آخرت دوست ،
مقاله کنفرانس: همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی - 1397
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی ، ایثار ، فرهنگ شهادت ، سبک زندگی

جلوه های اقتصاد مقاومتی در تداوم فرهنگ و ایثار

نویسنده: وحید آخرت دوست ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی - 1397
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی ، ایثار ، فرهنگ شهادت ، سبک زندگی.

جلوه های فرهنگ ایثار و شهادت در متون ادبی و عرفان اسلامی

مقاله کنفرانس: كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني - 1393

بررسی جلوه های گفتمان اقتصاد مقاومتی در گلستان سعدی

نویسنده: مهدی مظهری ،
مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی - 1396

نقش فرهنگ در اقتصاد مقاومتی

مقاله کنفرانس: کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران - 1394

نقش فرهنگ در اقتصاد مقاومتی

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس ملي تحقيق و توسعه در هزاره سوم - 1393

نقش فرهنگ در اقتصاد مقاومتی

مقاله کنفرانس: سومين همايش ملي ساليانه علوم مديريت نوين - 1393

نقش اقتصاد فرهنگ و هنر در اقتصاد مقاومتی

مقاله نشریه: مدیریت رسانه » مرداد و شهريور 1393 شماره6-7

اقتصاد مقاومتی و فرهنگ جهادی

نویسنده: نگار آزرم ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان - 1394

اقتصاد مقاومتی و فرهنگ جهادی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه - 1396

فرهنگ و زیرساختهای فرهنگی در اقتصاد مقاومتی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات