مقاله کنفرانس
تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر گرایش دختران به مدیریت بدن

چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تاثیر شبکه های مجازی بر گرایش دختران به مدیریت بدن (مورد مطالعه دختران 15 تا 25 ساله ساکن منطقه 15 تهران)

استاد راهنما: نازنین ملکیان ، دانشجو: محسن سلیمیان ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تهران شرق - قیام دشت - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر گرایش نوجوانان به مصرف سیگار

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران - 1396

شبکه های مجازی و جوانان علل گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی در فضای مجازی

مقاله کنفرانس: سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران - 1395

تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر نظم اجتماعی

مقاله کنفرانس: همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت - 1394

زندگی خوب در حباب؛ گرایش به شبكه های اجتماعی مجازی

نویسنده: الهام آزادنام ،
مقاله نشریه: سپیده دانایی » مهر 1392  شماره70

بررسی رابطه اضطراب با گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی

مقاله کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397

بررسی رابطه افسردگی با گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی

مقاله کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397

مدیریت شبکه های اجتماعی مجازی

نویسنده: سعیده سمایی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396

تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر خانواده

مقاله کنفرانس: دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1394

تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر خانواده

مقاله کنفرانس: اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده - 1393
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات