مقایسه تطبیقی ربا و سود سپرده های بانکی

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396
کلیدواژه: ربا ، سود سپرده ، بانک ، قرض ، بهره
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

سود سپرده های بانكی

مقاله نشریه: معیشت » مهر 1394 شماره13

لزوم مديريت نرخ سود سپرده هاي بانكي

نویسنده: عليرضا معزز ،
مقاله نشریه: سيماي بانكداري » مرداد و شهريور 1397 شماره12

سپرده های بانكی

مقاله نشریه: فقه اهل بیت » بهار1380  شماره25

بررسی فقهی و احکام سود حاصل از سپرده های بانکی

مقاله کنفرانس: همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها - 1397

نرخ سود سپرده بانكی و نرخ سود تسهیلات بانكی و نرخ تورم در كشورهای...

مقاله نشریه: صنعت نساجی »   (پياپي 240)، اسفند 1381  شماره124

نقد و بررسی ماهیت سپرده های بانکی از دیدگاه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت سپرده های بانکی و سود آنها

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

سپرده های بانكی با سود معین بر مبنای بیع دین

مقاله نشریه: فقه و مبانی حقوق اسلامی » بهار و تابستان 1389  شماره1

چالش های محاسبه سود قطعی سپرده ها در سیستم بانكی

نویسنده: حسین رحمتی ،
مقاله نشریه: حسابدار رسمی »   (پياپي 28)، زمستان 1390  شماره16
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات