مقاله کنفرانس
تحلیلی بر ضرورت تقویت اقتصاد روستایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با تاکید بر کاهش ضایعات و تکمیل زنجیره های ارزش از طریق صنایع تبدیلی کشاورزی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تحقق اقتصاد مقاومتي با كاهش ضايعات محصولات كشاورزي

مقاله نشریه: غذا،دام،كشاورزی (غدك) » ارديبهشت 1395 شماره95

كاهش ضایعات كشاورزی و نقش صنایع تبدیلی در آن

مقاله کنفرانس: دومين همايش ملي بهينه سازي زنجيره توليد، توزيع و مصرف در صنايع غذايي - 1393

تحلیلی بر ضرورت رشد و توسعه اقتصاد روستایی؛ کشاورزی و دامپروری در اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن کریم

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی - 1395

ضرورت، چالشها و مدیریت صنایع تبدیلی و نقش آن در كاهش ضایعات برنج

مقاله کنفرانس: دومين همايش ملي بهينه سازي زنجيره توليد، توزيع و مصرف در صنايع غذايي - 1393

توسعه و ترویج صنایع تبدیلی و تكمیل خرما با تاكید بر صادرات آن

مقاله کنفرانس: كنفرانس ملي خرما، چالشها و پتانسيلهاي توليد و صادرات خرما در ايران - 1387
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات