مقدمه ای بر پتانسیل تجاری فدراسیون روسیه با بررسی ساختار اقتصادی آن

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مقدمه ای بر ژنز و پتانسیل اقتصادی زئولیت ارجنان

مقاله کنفرانس: نهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - 1384

جایگاه دوما در ساختار سیاسی فدراسیون روسیه

مقاله نشریه: مطالعات آسیای مركزی و قفقاز » بهار 1383  شماره45

آشنایی با فدراسیون روسیه

مقاله نشریه: پیك شورا » فروردين 1389  شماره258

مقدمه ای برای روسیه شناسی

مقاله نشریه: ایراس » پاييز 1387  شماره3

سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی فدراسیون روسیه

مقاله نشریه: نامه اتاق بازرگانی » ارديبهشت 1385  شماره2

مقدمه ای بر امنیت اقتصادی

مقاله نشریه: فرهنگ اندیشه » تابستان و پاييز 1384  شماره14-15

مقدمه ای بر شناخت ساختار ITIL

مقاله نشریه: عصر فناوری اطلاعات » آذر 1389  شماره60

اصلاح ساختار مقدمه توسعه اقتصادي

نویسنده: شهاب محمدپور ،
مقاله نشریه: چهارراه » (پياپي 35)، مرداد و شهريور 1396 شماره25

مبارزه با تروریسم در فدراسیون روسیه

مقاله نشریه: مطالعات بین المللی پلیس » تابستان 1391  شماره10

بررسي تاثير فرهنگ استراتژيك بر سياست خارجي فدراسيون روسيه

مقاله نشریه: مطالعات آسیای مركزی و قفقاز » بهار 1396 شماره97
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات