مقاله کنفرانس
بررسی میزان استفاده از ماهواره و تاثیر آن بر سبک زندگی در بین دانشجویا ن دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر

ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی میزان تماشای ماهواره و تاثیر آن بر روی سبك زندگی

مقاله نشریه: مطالعات توسعه اجتماعی ایران » شماره2

رابطه بین میزان استفاده از برنامه های ماهواره ای و امید به زندگی دردانشجویان پسر دانشگاه پیام نور نقده

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران - 1394

بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی سبک زندگی دانشجویان دانشگاه پیام نور

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم تربیت - 1397

بررسی تاثیر هوش اخلاقی بر اخلاق اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز برازجان

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری - 1397

بررسی تاثیر آسیب های اجتماعی بر میزان مهارتهای زندگی در دانشجویان دانشگاه پیام نور

مقاله کنفرانس: اولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران - 1393
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات