مقاله کنفرانس
بررسی فقهی حقوقی جایگاه خیارات در قراردادهای الکترونیک

دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 2 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله کنفرانس بررسی فقهی حقوقی جایگاه خیارات در قراردادهای الکترونیک

دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی - 1397
کلیدواژه: قراردادهای الکترونیکی ، خیار ، فسخ ، بیع

مقاله کنفرانس بررسی فقهی حقوقی جایگاه خیارات در قراردادهای الکترونیک

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی - 1396
کلیدواژه: قراردادهای الکترونیکی ، خیار ، فسخ ، بیع

جایگاه خیارات و قراردادهای الکترونیک

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

جایگاه خیارات مختص بیع در قراردادهای الکترونیک

نویسنده: علی بیگدلی ،
مقاله کنفرانس: همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی - 1396

خیارات در قراردادهای الکترونیک

استاد راهنما: حسن رهپیک ، استاد مشاور: سید مرتضی قاسم زاده ، دانشجو: حمید زحمتکش ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - دانشکده حقوق - 1395 - [کارشناسی ارشد]

جایگاه خیارات در قراردادهای الكترونیكی

مقاله نشریه: دیدگاه های حقوق قضایی » پاييز 1390  شماره55

بررسی فقهی حقوقی اسقاط كافه خیارات

مقاله نشریه: آموزه های فقه مدنی » شماره12

مبانی فقهی و حقوقی خیارات

مقاله نشریه: پژوهش علوم انسانی » بهار و تابستان 1387  شماره23

بررسی خیارات در قراردادهای الکترونیکی

استاد راهنما: علیرضا رجب زاده ، دانشجو: مرتضی میرزاخانی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی و حقوقی قراردادهای آتی

استاد راهنما: محمد بهرامی خوشکار ، دانشجو: روح اله سیاوشی ،
پایان‌نامه: سایر - دانشکده علوم حدیث - 1393 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات