مقاله کنفرانس
صیانت از حقوق مالکیت فکری و ایده ها در فضای مجازی با رویکرد انتقادی

پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی سایبری

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

مجوزهای حقوق مالکیت فکری کریتیوکامنز در نشریات علمی در فضای مجازی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر - 1395

راهبردهای صیانت خانواده ها از تاثیرات ضدقرآنی در فضای مجازی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی - 1394
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات