اخلال در ارکان ازدواج موقت در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

ازدواج موقت و اخلال در اركان آن در فقه و حقوق موضوعه

مقاله کنفرانس: كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني - 1393

ارکان مالکیت در حقوق ایران

استاد راهنما: علی محمدزاده ، استاد مشاور: جمشید یحیی پور ، دانشجو: رقیه ذوالفقاری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه علامه محدث نوری - پژوهشکده امور اقتصادی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

ازدواج موقت

مقاله نشریه: دادگستر » پاییز 1386  شماره27

ازدواج موقت

کتاب: سوره مهر - 1377

علل رویگردانی از ازدواج موقت در ایران

مقاله کنفرانس: همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده - 1395

دستور موقت در حقوق ایران

استاد راهنما: سام محمدی ، دانشجو: رضا زارعی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - 1386 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی ازدواج موقت در فقه و حقوق اسلامی

استاد راهنما: سید حسین آل طاها ، دانشجو: مهدی اسدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

اعتبار ازدواج موقت و شرایط صحت آن در فقه امامیه و حقوق ایران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات