تزلزل مرجعیت های فرهنگی در فضای مجازی

مقاله کنفرانس: چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تاثیرات فرهنگی فضای مجازی در عرصه دین

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیر گذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی - 1396

ارزیابی تاثیر فرهنگی (یا پیوست فرهنگی) فعالیت در فضای مجازی

نویسنده: روح اله دهقانی ،
مقاله نشریه: پژوهش های منطقه ای » پاييز 1393  شماره5

مهندسی فرهنگی اسلام هراسیهای نوظهور در فضای مجازی

مقاله کنفرانس: دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت - 1395

فضاي مجازي، ارزش هاي فرهنگي و اثر ميراث اسلامي

مقاله نشریه: علوم اجتماعی » پاييز 1394 شماره34

نگاه مداخله گر و دولتي به فضاي مجازي داريم؛ نقد و بررسي سياست هاي فرهنگي در فضاي مجازي

مقاله نشریه: مدیریت ارتباطات » اسفند 1395 و فروردين 1396 شماره82-83

ارزیابی تاثیر فرهنگی (یا پیوست فرهنگی) فعالیت در فضای مجازی (مطالعه موردی: دانشگاه مجازی المصطفی (ص))

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیر گذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی - 1396

تحليل شبكه ابرپيوند پايگاه هاي فرهنگي و مذهبي ايران در فضاي مجازي

مقاله نشریه: مطالعات رسانه هاي نوين » پاييز 1396 شماره11

در فضای مجازی

نویسنده: دلارام احمدی ،
مقاله نشریه: نمایش » مهر 1392  شماره169

در فضای مجازی

نویسنده: دلارام احمدی ،
مقاله نشریه: نمایش » شهريور 1392  شماره168
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات