بررسی رابطه ی میزان استفاده از فضای مجازی و کیفیت خواب در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی کیفیت خدمات آموزش مجازی ارائه شده از دیدگاه دانشجویان (مورد مطالعه دانشگاه شهید بهشتی)

استاد راهنما: علیرضا طالب پور ، استاد مشاور: امین عمید ، دانشجو: نازی ابراهیمی خبازی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بررسی رابطه امید و موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

استاد راهنما: زهرا صباغیان ، استاد مشاور: محمود ابوالقاسمی ، دانشجو: نسرین ابراهیمی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

رابطه میان انگیزش تحصیلی با میزان استفاده دانشجویان از فضای مجازی

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1396

ارزيابي كيفيت زندگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي

مقاله نشریه: مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی » بهار 1396 شماره17

بررسی رابطه بین میزان استرس و عملکرد مدیران در دانشگاه شهید بهشتی

استاد راهنما: محمدحسن پرداختچی ، استاد مشاور: محمود حیدری ، دانشجو: فاطمه عیدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم - 1382 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات