بررسی فقهی و احکام سود حاصل از سپرده های بانکی

مقاله کنفرانس: همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

ماهیت و احکام سپرده های بانکی از نظر فقهی

استاد راهنما: محمد علی راغبی ، پدیدآور: محمد عبدالرضایی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت سپرده های بانکی و سود آنها

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

سود سپرده های بانكی

مقاله نشریه: معیشت » مهر 1394 شماره13

بررسی فقهی و حقوقی سپرده های بانکی

استاد راهنما: حسین صفایی ، استاد مشاور: محمد موسوی بجنوردی ، دانشجو: مجید غفاری ،
پایان‌نامه: - 1381 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی حقوقی سپرده گذاری در بانک ها و موسسات بانکی با رویکردی بر سود حاصل از آن

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

لزوم مديريت نرخ سود سپرده هاي بانكي

نویسنده: عليرضا معزز ،
مقاله نشریه: سيماي بانكداري » مرداد و شهريور 1397 شماره12

مقایسه تطبیقی ربا و سود سپرده های بانکی

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

احکام فقهی سود

استاد راهنما: سید احمد میر خلیلی ، استاد مشاور: مجید رضایی ، دانشجو: غلام محمد ضیایی ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - پژوهشکده فقه و حقوق - 1395 - [دکترای حرفه‌ای (عمومی)]

بررسی وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی در ایران

مقاله کنفرانس: همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها - 1397

«بررسی فقهی، حقوقی سودهای علی الحساب سپرده های بانکی و اوراق مشارکت»

استاد راهنما: عبدالرسول دیانی ، استاد مشاور: مجید درودیان ، دانشجو: بهنام جامی زند آبادی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات