رابطه دینداری و سبک زندگی سلامت محور در بین دانشجویان

نویسنده: ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی ابعاد سبک زندگی سلامت محور در بین دانشجویان دانشگاه تبریز

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی - 1394

مطالعه رابطه دینداری و سبک زندگی

دانشجو: بهار حاجی عزیزی ، استاد مشاور: فاطمه جواهری ، استاد راهنما: سید حسین سراج زاده ،
پایان‌نامه: دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

رابطه سبك های هویت و دینداری در دانشجویان

مقاله نشریه: روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران »   (پياپي 59)، زمستان 1388  شماره4

بررسي رابطه سبک زندگي سلامت محور و تربيت بدني

نویسنده: گودرزي آسيه ،
مقاله کنفرانس: كنگره پيشگامان پيشرفت - 1392

ببررسی رابطه بین دینداری با خودکنترلی و هدف در زندگی دانشجویان

مقاله کنفرانس: کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی - 1395

بررسی رابطه میزان دینداری و سبک زندگی دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج

استاد راهنما: شهلا باقری ، استاد مشاور: ابوالقاسم فاتحی ، دانشجو: رفیعه سعادت ،
پایان‌نامه: دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

مقاله نشریه: رویكردهای نوین آموزشی »   (پياپي 6)، پاييز و زمستان 1385  شماره2

بازنمایی سبک زندگی سلامت محور

مقاله کنفرانس: همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی - 1394
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات