بررسی عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی مجتمع های تفریحی شهری با تاکید بر روش TOPSIS-نمونه موردی: شهر همدان

نویسنده: ،
مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

الزامات ارتقاء محیط زیست شهری با تاکید بر توسعه پایدار شهری نمونه موردی: شهر همدان

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری - 1395

تدوین نظام هدایت و کنترل بدنه های شهری بر مبنای عوامل تاثیرگذار با تاکید بر تحقق پذیری(نمونه موردی شهر دماوند)

استاد راهنما: میترا حبیبی ، استاد مشاور: مروارید قاسمی ، دانشجو: لیلا مومنی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه هنر تهران - دانشکده هنر و معماری - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی عوامل تاثیرگذار بر فضاهای عمومی شهر با تاکید بر مشارکت

مقاله کنفرانس: سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم - 1396

مكانیابی پیاده راههای شهری با استفاده از روش AHP نمونه موردی: شهر ماكو

مقاله کنفرانس: پنجمين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري - 1392
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات