مقاله کنفرانس
بررسی عددی اثر کاربرد نانوسیال بر عملکرد جذب کننده ی خورشیدی سهموی حفره دار در حالت مغشوش

بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی عددی اثر نانوسیال آب-اکسید آلومینیوم بر عملکرد کلکتور صفحه تخت خورشیدی

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار - 1396

بررسي اثر کاربرد نانوسيال بر بازده گرمايي گردآورنده خورشيدي

مقاله کنفرانس: همايش ملي فناوري هاي نوين برداشت و پس از برداشت محصولات كشاورزي - 1393

کاربرد نانوسیالAl2O3 در بهبود عملکرد کلکتور خورشیدی سهموی

مقاله کنفرانس: همایش ملی مدلسازی و پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک - 1397

بررسی عددی بهبود انتقال حرارت در کلکتور خورشیدی سهموی حاوی نانوسیال و محیط متخلخل

استاد راهنما: محمد صادق ولی پور ، دانشجو: رشید طیبی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی مکانیک - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه عددی جریان نانوسیال مغشوش از روی دو مانع ناهمسان در حالت دایم

استاد راهنما: مسعود ضیایی راد ، استاد مشاور: علیرضا شاطری ، پدیدآور: مصطفی صادقی سفیددشتی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده مهندسی مکانیک - 1392 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تحلیلی اثر پارامترهای نانوسیال برکلکتورهای خورشیدی جذب مستقیم

استاد راهنما: علی اکبر عالم رجبی ، استاد مشاور: احمد صابونچی ، دانشجو: نادر زرین ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی مکانیک - 1391 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اثر نانوسیال و تغییرات هندسه جاذب بر مشخصه های حرارتی گردآورنده سهموی خطی خورشیدی

استاد راهنما: احسان ابراهیم نیا بجستان ، استاد مشاور: مرتضی عبدل زاده ، دانشجو: علی فغانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - پژوهشکده انرژی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات