مقاله کنفرانس
روشهای غیررسمی تربیتی در سیره رضوی و گسترش ان از طریق برنامه ریزی درسی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی در دانشگاه فرهنگیان

نویسنده: ،
همایش استانی نقش تربیت غیررسمی در تعلیم و تربیت برنامه درسی پژوهش مبنا(از ضرورت تا التزام) - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

کیفیت در برنامه ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی تربیت بدنی - 1395

میزان سنجش استفاده د انشجویان دانشگاه علامه طباطبایی از شبکه های اجتماعی مجازی در جهت یادگیری برنامه های درسی رسمی و غیررسمی

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

کنکاشی درباره تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر روی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات - 1394

نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر میزان مطالعه ی مفید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

مقاله کنفرانس: کنفرانس منطقه ای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی آسیب شناسی و راهکارها - 1395

آموزش اخلاق فناوری مبتنی بر آموزه های رضوی در بستر شبکه های اجتماعی مجازی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیر گذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی - 1396
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات