دیدگاه نظام حقوقی ایران در زمینه تابعیت فرزند نامشروع

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی وضعیت حقوقی فرزند نامشروع در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ایران

مقاله نشریه: روش شناسی علوم انسانی » پاييز 1382  شماره36

بررسی انواع تابعیت در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه - 1394

بررسی تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: کنگره بین المللی جامع حقوق ایران - 1395

بررسی تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی - 1396

تابعیت پذیری در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

استاد راهنما: عباس تدینی ، استاد مشاور: مجتبی واعظی ، دانشجو: سیران حسن زاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تطبیقی اعطای تابعیت در نظام های حقوقی ایران و انگلیس

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی - 1394

اموال نامشروع با لحاظ اصل 49 قانون اساسی در نظام حقوقی ایران

دانشجو: سید جعفر حسینی ، استاد مشاور: محسن برهانی ، استاد راهنما: سید پدرام خندانی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1390 - [کارشناسی ارشد]

دیدگاه حقوقی ایران و اسلام در زمینه گردشگری

مقاله کنفرانس: چهارمين همايش علمي سراسري دانشجويي جغرافيا - 1391
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات