مقاله کنفرانس
نقش آموزشی فضاهای اجتماعی مجازی درتعلیم وتربیت غیررسمی دانش آموزان دوره متوسطه

همایش استانی نقش تربیت غیررسمی در تعلیم و تربیت برنامه درسی پژوهش مبنا(از ضرورت تا التزام) - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

نقش خانواده درتعلیم وتربیت

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1394

نقش هنر درتعلیم وتربیت

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل - 1395

برسی نقش اموزش مجازی – الکترونیکی وتربیت غیررسمی در یادگیری دانشجویان

مقاله کنفرانس: همایش استانی نقش تربیت غیررسمی در تعلیم و تربیت برنامه درسی پژوهش مبنا(از ضرورت تا التزام) - 1397

بررسی نقش فضایل اخلاقی درتأمین سلامت روان درتعلیم وتربیت اسلامی

نویسنده: زهرا اولیائی ،
مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي علوم تربيتي و روانشناسي معنويت و سلامت - 1393

نقش عوامل اجتماعي و آموزشي در تضعيف انگيزه تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر كرمانشاه

نویسنده: فرهاد سراجي* ،
مقاله نشریه: اندیشه های نوین تربیتی » (پياپي 50)، تابستان 1396 شماره2

نقش معماری فضاهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري - 1393

نقش سرمایه اجتماعی برنابرابری آموزشی دانش آموزان

نویسنده: علی نیسی نیا ،
مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی وجامعه شناسی -1394 - 1394

تاثیر عضویت درشبکه های اجتماعی مجازی بر شادکامی دانش آموزان تیزهوشان دوره اول متوسطه شهرزنجان

مقاله کنفرانس: کنفرانس منطقه ای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی آسیب شناسی و راهکارها - 1395

بررسی میزان شناخت والدین دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران دربار? نقش آموزشی اینترنت (از دیدگاه دانش آموزان)

استاد راهنما: عباس اسدی ، استاد مشاور: محمد رضا رسولی ، دانشجو: مهسا بخارایی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پردیس آموزشهای نیمه حضوری - 1391 - [کارشناسی ارشد]

نقش مشاورین مدارس در کاهش آسیبهای اجتماعی در بین دانش آموزان دوره متوسطه

مقاله کنفرانس: هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1395
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات