کتاب
بازاریابی بیمه با تمرکز بر مذاکره

نويسنده: ،

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تمركز «بيمه رازي » بر بيمه هاي خرد

نویسنده: صديقه سرخوش لر ،
مقاله نشریه: اقتصاد و بیمه » مرداد 1395 شماره68

مذاكره در بازاريابي

مقاله نشریه: جهان گستر » تير 1397 شماره161
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات