حقوق تجارت تطبیقی: چک سفته و برات در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

نويسنده: ،
کتاب: مجد - 1394

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

حقوق تجارت (جلد1): اعمال تجارتی دفاترتجارتی برات سفته چک

نويسنده: محمود عرفانی ،
کتاب: جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی - 1366

بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

حقوق اسناد تجاری (چک - سفته - برات)

کتاب: دانشیاران ایران - 1395
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات