کتاب
حقوق تجارت تطبیقی: چک سفته و برات در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

نويسنده: ،

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات