کتاب
تحلیل حقوقی تجزیه قرارداد در فقه و نظام حقوقی ایران و نظام بین‌المللی

نويسنده: ، ويراستار: ،

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

چهارچوب اعمال تجزیه قرارداد در فقه، نظام حقوقی ایران و (CISG)

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

وضعیت حقوقی تجزیه قرارداد در فقه، نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

استاد راهنما: محمدرضا شرافت پیما ، دانشجو: حامد خلیلی پاشا ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی بندر انزلی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم - 1395

جایگاه و وضعیت حقوقی قرارداد حمل ونقل در نظام حقوقی ایران

مقاله نشریه: حمل و نقل و توسعه » مهر 1389  شماره38

جایگاه و وضعیت حقوقی قرارداد حمل ونقل در نظام حقوقی ایران

مقاله نشریه: حمل و نقل و توسعه » مرداد 1389  شماره36

تحلیل ماهیت و احکام آن در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

نویسنده: زهرا محمدیانی ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش حقوق و امور مدنی - 1395
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات