شهر تاریخی بلقیس اسفراین: سیری بر جلوه‌های هنر و معماری

کتاب: شکوفه سیب - 1395

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

دو فصل کاوش باستان شناختی در شهر تاریخی بلقیس اسفراین

نویسنده: محمد فرجامی ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران - 1392

نتایج فصل هفتم کاوش های باستان شناختی در شهر تاریخی بلقیس اسفراین

نویسنده: احمد نیک گفتار ،
مقاله کنفرانس: پانزدهمین گرد همایی سالانه باستان شناسی در ایران - 1395

نتایج فصل پنجم کاوشهای باستان شناختی در شهر تاریخی بلقیس اسفراین کهن

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران - 1392

تاریخ شهر بلقیس بر اساس مستندات تاریخی و باستانشناسی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری - 1395

بررسي پتروگرافي سفال هاي اسلامي شهر بلقيس اسفراين، خراسان شمالي

مقاله نشریه: مطالعات باستان شناسی » (پياپي 17)، بهار و تابستان 1397 شماره1

نتایج فصل ششم کاوش های باستان شناختی در شهر تاریخی بلقیس (اسفراین کهن) (مطالعه ساختار داخلی ارگ)

نویسنده: احمد نیک گفتار ،
مقاله کنفرانس: چهاردهمین گرد همایی سالانه باستان شناسی در ایران - 1394

سیری بر مبانی سایه در هنر و معماری

مقاله کنفرانس: سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان - 1394
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات