کتاب
حقوق تعهدات: بررسی تطبیقی محل اجرا تعهد


برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی تطبیقی حقوق و تعهدات طرفین در قراردادهای b.o.t

استاد راهنما: علی انصاری ، استاد مشاور: محسن نجفی خواه ، دانشجو: آزاد فلاحی ،
پایان‌نامه: دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی سقوط تعهدات

نویسنده: احمد باقری ،
مقاله نشریه: مقالات و بررسیها » دوره 64، شماره 0، زمستان 1377
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات