برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تعهدات بایع بعد از تسلیم مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

استاد راهنما: اسماعیل عباسی ، دانشجو: نرجس دقیقی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تطبیقی تضمین تعهدات بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

نویسنده: آمنه رییس پور ،
مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران - 1397

بررسی تعهدات مشتری در حقوق ایران و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

استاد راهنما: اسدالله امامی ، دانشجو: ابوالحسن صفوی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - 1375 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه بیع کالاها و تعهدات بایع و مشتری در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقاله کنفرانس: کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395

راههای جبران تخلف بایع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و مقایسه آن با حقوق ایران

استاد راهنما: مهدی شهیدی ، دانشجو: علی حسن پورمافی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1373 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات