برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

راهكارهای كیفری مقابله با نقض حقوق مالكیت صنعتی : با لحاظ حقوق تطبیقی

نویسنده: مریم شیخی ،
مقاله نشریه: حقوق اسلامی » تابستان 1386  شماره13

راهكارهای حمایتی اسلام از حقوق زن در عقد ازدواج

مقاله نشریه: سفیر نور » پاييز 1389  شماره15

راهکارهای حقوقی مقابله با تروریسم سایبری با نگاهی به حقوق ایران

نویسنده: هاجر سپهوند ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

راهكارهای مقابله با ترس

مقاله نشریه: روانشناسی شادكامی و موفقیت » 1393  شماره113

راهكارهای مقابله با تحریم

مقاله نشریه: پنجره » شنبه 23 مرداد 1389  شماره55

راهكارهای مقابله با تحریم

مقاله نشریه: ستصا »   (پياپي 84)، آذر 1390  شماره62

راهکارهای مقابله با اباحیگری

مقاله نشریه: مربیان » سال 1384 - شماره 15
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات