برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسي عناصر غم غربت در شعر ايليا ابوماضي

مقاله نشریه: علوم ادبی » بهار و تابستان 1397 شماره1

«بررسی پدیده‌ی غربت در اشعار ایلیا ابوماضی»

استاد راهنما: سید عدنان اشکوری ، استاد مشاور: زهره ناعمی ، دانشجو: زهرا علیزاده بوشهری نژاد ،
پایان‌نامه: دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

ترجمه و شرح دیوان ایلیا ابوماضی 500 بیت اول

استاد راهنما: محمود شکیب انصاری ، استاد مشاور: حسن دادخواه تهرانی ، دانشجو: ثریا حاچمی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی غمِ غربت در دیوان ابوالقاسم لاهوتی

مقاله کنفرانس: یازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - 1395

بررسي غمِ غربت در ديوان ابوالقاسم لاهويي

مقاله کنفرانس: گردهمايي سراسري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران - 1395

وطن گرایی در شعر ایلیا ابوماضی

استاد راهنما: حسین میرزایی نیا ، استاد مشاور: هادی شعبانی ، دانشجو: مژگان رجب زاده ،
پایان‌نامه: دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

بينامتنيت قرآني در شعر ايليا ابوماضي

مقاله کنفرانس: همايش ملي بينامتنيت (التناص) - 1393

مظاهر سعادت درشعر ایلیا ابوماضی

استاد راهنما: علی اکبر مرادیان ، استاد مشاور: علی نظری ، دانشجو: گودرز مریدی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه لرستان - دانشکده زبان و ادبیات فارسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

زیبایی شناسی رنگ در شعر ایلیا ابوماضی

استاد راهنما: عادل آزاددل ، دانشجو: وحید پرورش مریان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده زبانهای خارجی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

جمـال و تفـاول در اشعـار ایلیا أبومـاضی

استاد راهنما: دکتر حجت ا... فسنقری ، استاد مشاور: حسین شمس آبادی ، دانشجو: مریم لطفی ،
پایان‌نامه: دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات