برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

وضعیت حقوقی معاملات معارض با قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان

استاد راهنما: علی محمدزاده ، استاد مشاور: ایمان پورعلی ، دانشجو: سید محمد صادق حسینی کالجی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه علامه محدث نوری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی جایگاه قرارداد پیش‌فروش آپارتمان در نظام حقوقی ایران

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل حقوقی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان و آثار آن

استاد راهنما: محمدرضا فلاح ، استاد مشاور: سیدمحسن سادات اخوی ، دانشجو: سیدایمان موسوی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

حق حبس در قراردادهای مشارکت ساخت آپارتمان

نویسنده: محمود فتحی ،
مقاله کنفرانس: کنگره بین المللی جامع حقوق ایران - 1395
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات