کتاب
راهکار تحلیل برنامه بازاریابی کسب و کار الکترونیک با استفاده از سرمایه‌های فکری با مثال‌های کاربردی


برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی خطرات کسب و کار الکترونیک با استفاده از تحلیل عاملی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی - 1394

بهبود فرایندهای کسب و کار (تجارت الکترونیک) با استفاده از پورتال تجارت الکترونیک

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی - 1394

برنامه ریزی استراتژیك در كسب و كار الكترونیك

مقاله نشریه: خودرو گستر » شهريور 1386  شماره72
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات