کتاب
قراردادهای بالادستی نفتی، داوری بین‌المللی و چالش‌های حقوقی


برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

چالشهای قراردادهای نفتی از منظر حقوقی

نویسنده: علی زارعی ،
مقاله کنفرانس: سومين كنفرانس علمي مهندسي مخازن هيدروكربوري و صنايع بالادستي - 1393

چالشهای قراردادهای نفتی از منظر حقوقی

مقاله نشریه: نفت و انرژی » مهر 1393  شماره97

بررسی كارامدی سیستم مدیریت حقوقی قراردادهای بینالمللی عمرانی

مقاله کنفرانس: دومين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت ساخت - 1391

تحلیل حقوقی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز

استاد راهنما: نصرالله ابراهیمی ، استاد مشاور: مرتضی عادل ، دانشجو: علی حیاتی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

داوری و سیر تحول آن در قراردادهای نفتی ایران

دانشجو: حسین فرهنگی ، استاد راهنما: قاسم افتخاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1355 - [کارشناسی ارشد]

چارچوب مطلوب قراردادهای بالادستی نفت در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1394

نهاد داوری وتفسیر قانون حاکم بر قراردادهای نفتی

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین علوم انسانی و مدیریت - 1395
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات