ایست بازرسی! (مهارت مقبله با عملیات روانی)

کتاب: کانون اندیشه جوان - 1396

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

ایست بازرسی

نویسنده: نیوشا نوع خواه ،
مقاله نشریه: بخارا »   (پياپي 55)، مهر ،‌ آبان 1385  شماره7

ایست بازرسی

مقاله نشریه: موفقیت » نيمه اول اسفند 1386  شماره138

اول دفتر / ایست و بازرسی

نویسنده: عباس دانشی ،
مقاله نشریه: اسوه »   (پياپي 82)، مهر 1383  شماره7

ایست ها و پست های بازرسی

مقاله نشریه: چشم انداز ایران »  شماره47

آئین پاسداری و ایست و بازرسی (دوره تخصصی اولیه)

کتاب: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت آموزشی نیروی زمینی - 1376

عملیات روانی

مقاله نشریه: سرباز » تير 1389  شماره170

عمليات رواني

نویسنده: روبرت ولفرام ،
مقاله نشریه: مطالعات عملیات روانی » بهار 1382 شماره1

عملیات روانی

کتاب: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، موسسه چاپ و انتشارات,دافوس - 1387

عملیات روانی

کتاب: دانشگاه افسری امام علی (ع)، معاونت پژوهشی - 1393

عملیات روانی

کتاب: دانشگاه علوم انتظامی امین - 1396
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات