فیلمسازی: از نگاه مدیریت تولید فیلم

کتاب: پیمان سبزه‌علی - 1396
موضوع: سینما ، تلویزیون

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مدیریت تولید فیلم

کتاب: بنیاد سینمایی فارابی - 1377

مدیریت تولید فیلم

کتاب: بنیاد سینمایی فارابی - 1395

طعم لذت بخش فیلمسازی و رضایت همه از فیلم

مقاله نشریه: فرهنگ و سینما » فروردين 1390  شماره216

فیلم ها از نگاه سینماگران

مقاله نشریه: فرهنگ و سینما » فروردين 1391  شماره224

تماشای فیلم از نگاه زن

نویسنده: اكتای براهنی ،
مقاله نشریه: سینما و ادبیات » بهار 1387  شماره16

فیلمسازی

کتاب: آوند دانش - 1395

فیلم BOPP: نگاه آماری به تولید, مصرف و نیاز

مقاله نشریه: صنعت چاپ » 15 بهمن1381  شماره244
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات