برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

بررسی جایگاه قرارداد پیش‌فروش آپارتمان در نظام حقوقی ایران

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

جایگاه و وضعیت حقوقی قرارداد حمل ونقل در نظام حقوقی ایران

مقاله نشریه: حمل و نقل و توسعه » مهر 1389  شماره38

جایگاه و وضعیت حقوقی قرارداد حمل ونقل در نظام حقوقی ایران

مقاله نشریه: حمل و نقل و توسعه » مرداد 1389  شماره36

مروری بر جایگاه قرارداد BOT در نظام حقوقی ایران

مقاله نشریه: مطالعات بین المللی » شماره2

شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان

مقاله نشریه: پژوهش حقوق عمومی » تابستان 1389  شماره29
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات