برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی قائم مقام تجارتی در قانون تجارت و لایحه جدید تجارت

استاد راهنما: رضا سکوتی نسیمی ، استاد مشاور: غلامرضا حاجی نوری ، دانشجو: اسماعیل بخشی زاده ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات