واقعی شدن با شرم - تاب‌آوری: سفر از "مردم چه فکری خواهند کرد" به "احساس کافی بودن"

کتاب: آموزه - 1397

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

پیش از سفر با «تور » چه باید كرد؟

مقاله نشریه: جاده های سبز » شهريور 1394 شماره118

چه باید كرد با این فكری های ....

نویسنده: رضی هیرمندی ،
مقاله نشریه: گل آقا »   (پياپي 131)، مرداد 1381  شماره5

چاپ با مردم و فرهنگ چه كرد

مقاله نشریه: دنیای چاپ » خرداد 1392  شماره99

دولت مهرورز با اعتماد مردم چه كرد؟

نویسنده: سعید معیدفر ،
مقاله نشریه: صنعت و توسعه » اسفند 1392  شماره71

رابطه بین فعالیت سیستم‌های مغزی /رفتاری و مستعد بودن به احساس شرم و گناه

دانشجو: مهدیه عطری فرد ، استاد مشاور: جواد اژه ای ، استاد راهنما: پرویز آزاد فلاح ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1383 - [کارشناسی ارشد]

اقلیت 99 درصدی؛ مردم جهان از حكومت هایشان چه می خواهند؟

مقاله نشریه: اقتصاد ایران » آذر 1390  شماره154
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات