کتاب
عقد اجاره و اسباب انحلال آن


برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

عقد اجاره

مقاله نشریه: مجموعه حقوقی » سال 1318 - شماره 133

رهن و اشتراط آن در عقد اجاره

مقاله کنفرانس: سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی - 1395

موضوع عقد اجاره

استاد راهنما: مهدی شهیدی ، دانشجو: افروز شهابی پور ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1373 - [کارشناسی ارشد]

بطلان، انحلال و فسخ عقد

مقاله نشریه: کانون وکلا » سال 1331 - شماره 29

بیع شرط و عقد اجاره

مقاله نشریه: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی »   (پياپي 38)، زمستان 1393  شماره1
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات